SKLEP      KONTAKT       ︎   ︎   ︎


O NAS       OFERTA       ARTYŚCI       WYDAWNICTWO


AGENCJA KONCERTOWA / MANAGEMENT ARTYSTYCZNY / WYDAWNICTWO / PRODUKCJA

AGENCJA KONCERTOWA / MANAGEMENT ARTYSTYCZNY / WYDAWNICTWO / PRODUKCJA

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Polityka prywatności („Polityka”) dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Echo Production Weronika Bugajska, ul. Polna 22D 05-506 Wilcza Góra, NIP: 9730826763, REGON: 385753600 („Administrator”).

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.echoproduction.pl („Strona”), a także w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania oraz prowadzeniem korespondencji z osobami, które skontaktowały się z Administratorem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem:lukasz@echoproduction.pl.

Cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
udzielania odpowiedzi na pytania skierowane do Administratora oraz w celu prowadzenia korespondencji z tymi osobami, czyli na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (procesorom), tj. dostawcom systemów IT lub podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Pliki cookie

Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie umożliwiające przetwarzanie danych osobowych.
Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane w pamięci komputera lub innego urządzenia w momencie odwiedzenia Strony. Umożliwiają one m.in.: identyfikację użytkownika w przypadku ponownego odwiedzenia przez niego Strony. Służą także jako narzędzie dostosowujące korzystanie ze Strony do potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz analizujące ruch na Stronie. Niniejsza Strona korzysta w różnego rodzaju plików cookie.

Techniczne lub niezbędne pliki cookie (2)

Ten rodzaj plików cookie wspiera zarządzanie Stroną i korzystanie z niej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do zabezpieczonych stref strony. Bez tych plików cookie Strona nie może działać w sposób należyty. Dla tych plików cookie Państwa zgoda nie jest konieczna.


Nazwa pliku cookie:
_ga

Dostawca pliku:
echoproduction.pl

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
To Cookie związane jest z Google Analytics. Służy do rozróżniania indywidualnych użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron.

Czas ważności:
2 lata


Nazwa pliku cookie:
_gat

Dostawca pliku:
echoproduction.pl

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
To cookie wiąże się z Google Analytics. Służy do zahamowania tempa żądań – ograniczenia pobierania danych na stronach o wysokim natężeniu ruchu.

Czas ważności:
1 dzień


Nazwa pliku cookie:
_gid

Dostawca pliku:
echoproduction.pl

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
To cookie wiąże się z Google Analytics. Służy do rozróżniania użytkowników.

Czas ważności:
1 dzień


Nazwa pliku cookie:
ads/ga-audiences

Dostawca pliku:
google.com

Rodzaj pliku cookie:
Pixel

Cel:
Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekonać się do klientów na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach.

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
IDE

Dostawca pliku:
doubleclick.net

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Używany przez Google DoubleClick do rejestracji i zgłaszania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

Czas ważności:
1 rokNazwa pliku cookie:
test_cookie

Dostawca pliku:
doubleclick.net

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

Czas ważności:
1 dzień


Nazwa pliku cookie:
VISITOR_INFO1_LIVE

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.

Czas ważności:
179 dni


Nazwa pliku cookie:
YSC

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Rejestruje unikalny ID, aby zachować statystyki dotyczące filmów wideo z serwisu YouTube, które widział użytkownik.

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
yt-remote-cast-installed

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
yt-remote-device-id

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Trwały
Nazwa pliku cookie:
yt-remote-connected-devices

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Trwały


Nazwa pliku cookie:
yt-remote-fast-check-period

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
yt-remote-session-app

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
yt-remote-session-name

Dostawca pliku:
youtube.com

Rodzaj pliku cookie:
HTML

Cel:
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

Czas ważności:
Sesja


Nazwa pliku cookie:
_cargo_analytics

Dostawca pliku:
echoproduction.pl

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Zbiera informacje o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają witrynę.

Czas ważności:
2 lata
Nazwa pliku cookie:
_cargo_analytics_gid

Dostawca pliku:
echoproduction.pl

Rodzaj pliku cookie:
HTTP

Cel:
Zbiera informacje o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają witrynę.

Czas ważności:
1 dzieńPrawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  1. gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, prawo do jej wycofania w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  3. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  4. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do otrzymania dostarczonych Administratora danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Wersja z dnia 01.12.2020